Közzétételi lista

 

Jogalap 229/2012 (VII.28) Kormányrendelet

23.§(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi listának tartalmaznia kell:

g) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a szakmai programot tartalmazza. (helyi tanterv, mint a szakmai program mellékelete)

(3)Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza:

c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit

NETFIT 2019/2020 – Járványhelyzet miatt elmaradt.

(4)A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza: