Bizonyítványmásodlat

A bizonyítványmásodlatokat oldalanként 3000 Ft-os illetékbélyeg fejében állítjuk ki, melyet a kitöltött kérvényre kell ráragasztani.

Kérjük a kérelmeket a titkárságra eljuttatni szíveskedjenek.

Tájékoztatjuk, hogy a 2010. január 29. után kiállított szakképesítő bizonyítványokról a másolatot nem az iskola, hanem a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgaszervezési és Törzslap-nyilvántartási Osztálya állítja ki. (www.nive.hu)

Kérelem-biz-másodlat_2021