Közzétételi lista

Jogalap 229/2012 (VII.28) Kormányrendelet

23.§(1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi listának tartalmaznia kell:

g) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza. (helyi tanterv és szakmai program, mint a ped.program mellékeletei)

(3)Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza:

c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit

(4)A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza: