Információk

Közösségi szolgálat

,,Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is – valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”
(Albert Schweitzer)

INFORMÁCIÓ AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉRŐL

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

4.§ 15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,

6.§ (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve
a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és
b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.

A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

12. § (15a) Ha a tanuló a középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszakban az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdetéig nem rendelkezik az Nkt. 6. § (4) bekezdésében a közösségi szolgálat teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi vizsgáit nem kezdheti meg, az adott vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi jelentkezését az igazgató törli.

A törvény értelmében az elkövetkezendő években tanítási időn kívül összesen 50 órában kell anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenységet végezniük az érintett tanulóknak. Ennek területei a következők lehetnek:
  • egészségügyi
  • szociális és jótékonysági
  • oktatási, kulturális és közösségi
  • környezet- és természetvédelemi
  • katasztrófavédelmi tevékenység

Ezen menüpontban szeretnénk tanulóinknak és szüleiknek segítséget nyújtani. Folyamatos frissítéssel a tanulók és szüleik is hozzáférhetnek a koordináláshoz kapcsolódó legfontosabb információkhoz, a megvalósításhoz szükséges dokumentumokhoz.

További információk:

Közösségi Szolgálati Portál – Diákoknak

Közösségi Szolgálati Portál – Gyakran Ismételt Kérdések